Persontrafik 1a

Kurskod: PESPER01a Poäng: 200

Kursen persontrafik 1a omfattar punkterna 3–7 och 9–10 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.
Data hämtades från skolverket .