Naturkunskap 1b

Kurskod: NAKNAK01b Poäng: 100

Kursen naturkunskap 1b omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.
Data hämtades från skolverket .