Musikimprovisation

Kurskod: MUSMUI0 Poäng: 100

Kursen musikimprovisation omfattar punkterna 1–3 och 7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 3.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.
Data hämtades från skolverket .