Moderna språk 4

Kurskod: MODXXX04 Poäng: 100

Kursen moderna språk 4 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.
Data hämtades från skolverket .