Intervallservice

Kurskod: MANINT0 Poäng: 100

Kursen intervallservice omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.
Data hämtades från skolverket .