Materialkunskap 2

Kurskod: MAEMAT02 Poäng: 100

Kursen materialkunskap 2 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.
Data hämtades från skolverket .