Kultur- och idéhistoria

Kurskod: KOSKUL0 Poäng: 100

Kursen kultur- och idéhistoria omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.
Data hämtades från skolverket .