Kolvmotorer

Kurskod: KOLKOL0 Poäng: 200

Kursen kolvmotorer omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.
Data hämtades från skolverket .