Mental träning

Kurskod: HALMEN0 Poäng: 100

Kursen mental träning omfattar punkterna 1–2, 4, 7 och 9 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.
Data hämtades från skolverket .