Gränssnittsdesign

Kurskod: GRÄGRÄ0 Poäng: 100

Kursen gränssnittsdesign omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.
Data hämtades från skolverket .