Grafisk kommunikation 1

Kurskod: GRAGRA01 Poäng: 100

Kursen grafisk kommunikation 1 omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.
Data hämtades från skolverket .