Fiskevård 3

Kurskod: FIKFIS03 Poäng: 100

Kursen fiskevård 3 omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.
Data hämtades från skolverket .