Engelska för döva 5

Kurskod: ENLENE05 Poäng: 100

Kursen engelska för döva 5 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.
Data hämtades från skolverket .