Dator- och nätverksteknik

Kurskod: DAODAC0 Poäng: 100

Kursen dator- och nätverksteknik omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.
Data hämtades från skolverket .