Anläggningsförare 4

Kurskod: ANAANA04 Poäng: 200

Kursen anläggningsförare 4 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.
Data hämtades från skolverket .